Thứ 7, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Ngân hàng xiết việc cung cấp thông tin cho báo chí

08/01/2015 16:05 GMT+7

TTO - Từ ngày 15-2, chỉ Thống đốc và phó thống đốc phụ trách công tác thông tin tuyên truyền hoặc người nào được thống đốc ủy quyền mới được phát ngôn với báo chí. 

Thậm chí nội dung trả lời phỏng vấn bằng văn bản cũng phải được Thống đốc duyệt. Đây là nội dung thông tư vừa được Ngân hàng nhà nước (NHNN) ban hành.

Theo văn bản này, nội dung thông tin phát ngôn và cung cấp cho báo chí bao gồm: chủ trương, chính sách, pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; Quyết định điều hành của Thống đốc NHNN về tiền tệ và ngân hàng; Tình hình diễn biến về tiền tệ và ngân hàng; Thông báo liên quan đến việc thành lập, mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, thu hồi giấy phép, chấp thuận mở rộng mạng lưới tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của NHNN gồm: Thống đốc; Phó Thống đốc phụ trách công tác thông tin tuyên truyền (người phát ngôn); Người được Thống đốc ủy quyền phát ngôn trong từng trường hợp cụ thể.

Cán bộ, công chức, viên chức của NHNN không được nhân danh NHNN để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nếu không được giao nhiệm vụ; không được tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Thông tư cũng quy định NHNN tổ chức họp báo ít nhất ba tháng một lần để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Đối với việc trả lời phỏng vấn báo chí, Thống đốc, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền nhân danh NHNN trả lời phỏng vấn báo chí. Trường hợp trả lời bằng văn bản, nội dung phải được Thống đốc duyệt trước khi trả lời.

Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên trong các trường hợp: Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, những vấn đề không thuộc quyền hạn công bố; Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí; Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền; Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến.

L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận