Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Ngăn chặn trục lợi trong quản lý tài sản nhà nước

13/02/2017 11:02 GMT+7

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi quyền lực bảo đảm công khai, minh bạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu quán triệt nghiêm khắc điều này tại nghị quyết 25/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi quyền lực bảo đảm công khai, minh bạch.

Mục tiêu là nhằm góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, quản lý và sử dụng biên chế.

Thủ tướng còn yêu cầu ban hành chính sách và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống rửa tiền, chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt.

NGỌC AN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận