30/12/2019 14:27 GMT+7

'Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam'

NGỌC AN - LÊ THANH
NGỌC AN - LÊ THANH

TTO - Nhắc lại tinh thần "nếu nhụt chí chống tham nhũng thì đứng sang một bên cho người khác làm", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực phải loại bỏ tư tưởng bàn lùi.

Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại hội nghị sáng 30-12 - Ảnh: TTXVN

Đó là những chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương diễn ra trong hai ngày 30 và 31-12 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Đánh giá kết quả năm 2019, Tổng bí thư - Chủ tịch nước ghi nhận 4 mặt đã đạt được, trước hết là kinh tế - xã hội, Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh đạt trên 7%, quy mô GDP 266 tỉ USD. Bình quân thu nhập đầu người đạt 2.800 USD là điều chưa từng có trong lịch sử.

4 chứng cứ

"Không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định: Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Đó là chứng cứ thứ nhất mà năm nay hơn năm ngoái về kinh tế - xã hội, cho thấy ý chí Việt Nam, khát vọng vươn lên" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Chứng cứ thứ hai là các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển đạt được nhiều thành tích, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 54%. Đặc biệt là kết quả của đoàn thể thao ở SEA Games 30 với 228 huy chương, thể hiện ý chí Việt Nam, khát vọng vươn lên.

Chứng cứ thứ 3 là tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện quan trọng như Việt Nam được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an; tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Chứng cứ thứ 4 thể hiện kết quả tích cực là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tiếp tục đẩy mạnh hơn.

Tuy nhiên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tuyệt đối không chủ quan thỏa mãn với thành tích đạt được vì còn nhiều khó khăn thách thức, khi tăng trưởng chưa xứng tiềm năng, sức ép lạm phát còn lớn, kinh tế nhà nước, nhất là doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả còn thấp, giải ngân vốn đầu tư, cổ phần hóa thoái vốn còn chậm...

Việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức. Năng lực xây dựng chính sách, thể chế còn hạn chế, một số văn bản còn mâu thuẫn chồng chéo, kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm, thậm chí còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm...

Do đó, để phát huy các kết quả đạt được, khắc phục yếu kém, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần tập trung phân tích thấu đáo, tạo sự thống nhất cao các bài học kinh nghiệm: Đó là kế thừa phát huy thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử hơn 30 năm đổi mới và thành tựu đạt được trong cả nhiệm kỳ; tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng hiệu quả, tránh hình thức, phối hợp đúng vai; tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ góp ý của đồng chí lão thành, chuyên gia kinh nghiệm, lắng nghe nhân dân.

Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu "đúng vai, thuộc bài" tránh tư tưởng đùn đẩy, sợ trách nhiệm khi chống tham nhũng - Ảnh: CP

Chủ động, tích cực hơn, năng động sáng tạo hơn

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cơ bản đồng tình với các báo cáo, song nhấn mạnh một số nội dung: Tinh thần chung là chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn và đạt kết quả tổng thể, năm 2020 phải cao hơn năm 2019.

Theo đó, Tổng bí thư nhấn mạnh 5 nhiệm vụ tập trung: Trước hết về kinh tế xã hội là tiếp tục củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo chuyển biến mạnh các đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng.

Rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện tổ chức thực hiện nghiêm luật pháp chính sách tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của DN thuộc mọi thành phần kinh tế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung công trình trọng điểm quốc gia; nâng cao sử dụng vốn nhà nước tại các DN, xử lý hiệu quả rõ rệt các dự án thua lỗ, yếu kém, chậm tiến độ, các ngân hàng yếu kém….

Về văn hóa xã hội cần quan tâm và có chính sách phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân, chăm lo đời sống người có công, xây dựng nông thôn mới, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số…

Triển khai các nghị quyết trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, dân số. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng y tế; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh, phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. Phát triển thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao.

Về quốc phòng an ninh đối ngoại, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đảm bảo lợi ích quốc gia và dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế đất nước.

Chủ động phòng ngừa đấu tranh với mọi thế lực thù địch chống phá, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, ngăn chặn luồng tư tưởng xấu, kích động, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, nắm chắc dự báo đánh giá tốt tình hình, nhất là Biển Đông, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao, đẩy mạnh đối ngoại đa phương, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tính thiết thực, chọn lọc bởi trong nước còn nhiều việc, ngân sách có hạn, nên phải cân nhắc tính toán, hoạt động có chiều sâu, có sản phẩm cụ thể.

Yêu cầu "đúng vai thuộc bài", không đùn đẩy trách nhiệm

Về xây dựng Đảng, Tổng bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và lề lối làm việc, nhất là người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu "đúng vai, thuộc bài" để tránh xảy ra va vấp. Tức là làm đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quyền hạn, vị trí, không làm thay việc của người khác; nắm vững chức năng nhiệm vụ, luật pháp, cơ chế, hiểu biết lĩnh vực.

Theo đó, Quốc hội và các cơ quan Quốc hội cần rà soát và làm đúng chức năng nhiệm vụ, không chồng chéo và đi sâu vào các vấn đề của Chính phủ như xem xét quyết định danh mục đầu tư công, cho ý kiến về các ý kiến báo cáo khả thi, chọn nhà thầu xây dựng dự án công trình trọng điểm quốc gia.

Chính phủ và các cơ quan chính quyền các cấp tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả, đổi mới phương thức và lề lối làm việc, không đơn giản là cải cách thủ tục hành chính.

"Cần xây dựng các chương trình kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng tập trung nghiên cứu, xem xét giải quyết một cách căn cơ, bài bản dứt điểm có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế xã hội nổi cộm, tránh phô trương hình thức, không đùn đẩy trách nhiệm" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đặc biệt, toàn hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm túc về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến và tự chuyển hóa, gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chống tư tưởng "hoàng hôn nhiệm kỳ"

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn.

Phòng chống đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách chống tham nhũng, loại bỏ tư tưởng bàn lùi do lo ngại đấu tranh tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn trong một bộ phận cán bộ công chức.

"Những ai có tư tưởng này đứng sang một bên cho người khác làm. Nhưng cũng không có nghĩa đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực có tính cực đoan, không tính đến nhân tình thế thái, không tạo ra động lực phát triển" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu

Trong năm 2020, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu: thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ gắn siết chặt kỷ luật kỷ cương, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí tiêu cực.

Đặc biệt, chống tư tưởng "hoàng hôn nhiệm kỳ", nể nang thỏa hiệp, né tránh va chạm, vận động tranh thủ phiếu bầu, kích động chia rẽ nội bộ… nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu các cán bộ đảng viên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Chính phủ với địa phương Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Chính phủ với địa phương

TTO - Sáng nay 30-12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương khai mạc, chỉ còn chưa đầy 2 ngày trước khi kết thúc năm bứt phá 2019.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0