Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021

Lợi nhuận của Vietinbank hết quý 2 dự kiến đạt 6.000 tỉ

25/05/2020 16:46 GMT+7

Trả lời cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vừa được tổ chức, ông Lê Đức Thọ, chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương VN (VietinBank) công bố thông tin trên.

Lợi nhuận của Vietinbank hết quý 2 dự kiến đạt 6.000 tỉ - Ảnh 1.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vietinbank cho biết lợi nhuận đến hết tháng 6 dự kiến đạt 6.000 tỉ đồng - Ảnh: VIETINBANK

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, VietinBank cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, trụ cột của Ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam. Vietinbank luôn thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, bứt phá phát triển sau đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietinbank đã thông qua các mục tiêu cơ bản, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của VietinBank trong thời gian tới. Theo đó, các mục tiêu tài chính trong năm 2020 được ngân hàng đặt ra gồm dư nợ tín dụng tăng trưởng 4 - 8,5%.

Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5 - 10%. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ≤ 2%.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ và hợp nhất, lãnh đạo Vietinbank cam kết bảo đảm hiệu quả kinh doanh và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của đại dịch để tính toán, xác định phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế và sẽ cập nhật kế hoạch lợi nhuận trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

Theo lãnh đạo của Vietinbank, những tác động của dịch bệnh và biện pháp ứng phó dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh trong năm 2020 của VietinBank. Tuy nhiên những giải pháp hỗ trợ của VietinBank sẽ góp phần quan trọng phục hồi và phát triển nền kinh tế, tạo đà phát triển tốt hơn trong tương lai. Dự kiến hết quí 2, lợi nhuận của Vietinbank đạt khoảng 6.000 tỉ đồng.

Về cổ tức, sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định, Ban lãnh đạo ngân hàng đề nghị để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn tự có, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh. Phương án cụ thể về cổ tức thực hiện theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tại Đại hội, cổ đông VietinBank đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase theo đề nghị của MUFG Bank để nhận nhiệm vụ mới. Đại hội cũng thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Masahiko Oki; ông Shiro Honjo và bà Nguyễn Thị Bắc.

Ngoài ra, các tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn, tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ an toàn hoạt động khác sẽ tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank để quyết định các chỉ tiêu chính thức và công bố thông tin trên website của VietinBank.

"Vietinbank khẳng định và cam kết đáp ứng kịp thời, đầy đủ tất cả các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng, cần thiết của doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục, tăng khả năng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các doanh nghiệp và cá nhân"- ông Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Năm 2019, bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước, VietinBank đã triển khai quyết liệt và có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch Kinh doanh Trung hạn 2018 - 2020, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua. Lợi nhuận năm 2019 hoàn thành vượt mức, đạt 127% kế hoạch.

L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận