Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ từ ngày 3 đến 5-10

28/09/2017 14:23 GMT+7

Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2017 bao gồm nhiều hoạt động phong phú.

Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ từ ngày 3 đến 5-10 - Ảnh 1.

Lễ hội bao gồm các hoạt động: lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ; lễ thượng đại kỳ lễ hội; lễ cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa; lễ mừng công ngư dân Cần Giờ; tổ chức đoàn thuyền hoa đăng; thả đèn trên biển; lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy tướng.

Lễ hội gắn với việc tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân tham gia.

Việc tổ chức lễ hội nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển; thông qua lễ hội giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn: UBND TP.HCM