Thứ 7, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Lãnh đạo phải nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn

16/05/2018 13:26 GMT+7

TTO - Người đứng đầu phải nêu gương cụ thể, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc sử dụng xe công, tổ chức việc cưới, việc tang, tham dự lễ hội… - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhắc nhở.

Lãnh đạo phải nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Vượng - uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - phát biểu chỉ đạo hội nghị sáng 16-5 - Ảnh: Đ.BÌNH

"Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, dù ở bất kỳ hoàn cảnh, môi trường làm việc nào, mọi ứng xử đều phải có nghĩa, có tình, giải quyết công việc xuất phát từ nền tảng tình yêu thương con người, làm điều thiện, tránh điều ác", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị tổ chức sáng nay 16-5, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng đã ghi nhận những kết quả trong hai năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời lưu ý những mặt hạn chế, yếu kém còn tồn tại.

"Ở không ít cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Vẫn còn tình trạng thiếu tự giác, tổ chức thực hiện Chỉ thị hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện", ông Trần Quốc Vượng nói.

"Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa tự giác, chưa thường xuyên rèn luyện, học tập, chưa thực sự là tấm gương cho nhân dân noi theo".

Nhiều nơi tinh thần tự phê bình, phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi xấu, hạ thấp uy tín lãnh tụ.

Thường trực Ban Bí thư đặc biệt nhấn mạnh hai nội dung cần tập trung làm tốt, làm hiệu quả: Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; và tạo nên phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Trần Quốc Vượng cũng nhắc lại yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu, làm tốt trách nhiệm nêu gương.

"Việc nêu gương phải cụ thể, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc sử dụng xe công, tổ chức việc cưới, việc tang, tham dự lễ hội… đến việc nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc, 'tận trung với nước, tận hiếu với dân' của cán bộ, đảng viên", Thường trực Ban Bí thư nói.

Học tập, làm theo Bác, uy tín của Đảng nâng lên Học tập, làm theo Bác, uy tín của Đảng nâng lên

TTO - Đảng viên, người đứng đầu cần thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương - trưởng ban Tuyên giáo trung ương nhấn mạnh.

ĐỨC BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận