19/03/2024 18:00 GMT+7

Lãi lớn năm 2023, các chỉ số tài chính của TKV giữ ổn định

Với doanh thu năm 2023 đạt trên 170.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.800 tỉ đồng, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục giữ ổn định các hệ số tài chính quan trọng và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục giữ ổn định các hệ số tài chính quan trọng và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn

Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục giữ ổn định các hệ số tài chính quan trọng và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn

Năm 2023, bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, tác động lớn đến các nền kinh tế, gây nhiều khó khăn, thách thức cho các quốc gia và Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong xử lý các vướng mắc phát sinh, kịp thời ban hành các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp, tập đoàn đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch năm

Cụ thể, theo TKV, doanh thu năm 2023 đạt trên 170.000 tỉ đồng (bằng 101,2% kế hoạch năm). Sản lượng than tiêu thụ trong năm 2023 đạt 47,916 triệu tấn (bằng 103,05% kế hoạch năm và bằng 100,31% so với cùng kỳ năm 2022). Sản lượng alumin (quy đổi) tiêu thụ đạt 1,416 triệu tấn (bằng 108,93% so với kế hoạch năm và bằng 96,39% so với cùng kỳ năm 2022).

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn năm 2023 khoảng 7.800 tỉ đồng, bằng 156% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ TKV đạt 5.100 tỉ đồng, con số này bằng 134,9% so với kế hoạch năm (3.780 tỉ đồng).

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản bình quân (ROA) toàn tập đoàn đạt 5,22% và của Công ty mẹ TKV là 4,86%.

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2023 toàn tập đoàn là 12,86%. Trong đó, ROE của Công ty mẹ TKV là 10,10%, cao hơn 2,20% so với số kế hoạch (7,90%).

Tập đoàn cho biết với kết quả kinh doanh trên, các hệ số tài chính tiếp tục được duy trì trong phạm vi an toàn cho phép.

Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2023 hợp nhất toàn tập đoàn là 1,20 lần, giảm 0,27 lần so với năm 2022. Nợ phải trả của Công ty mẹ TKV là 0,87 giảm 0,21 lần so với năm 2022. Như vậy, hệ số nợ thấp hơn nhiều so với quy định tối đa ≤ 3,0 lần.

Hệ số khả năng thanh toán năm 2023 của tập đoàn là 1,14 lần tăng 0,02 lần so với năm 2022. Riêng Công ty mẹ TKV có hệ số khả năng thanh toán là 1,32 lần, tăng 0,02 lần so với năm 2022. Hệ số khả năng thanh toán của tập đoàn tiếp tục được duy trì ở mức an toàn ≥ 1,0 lần.

Hệ số bảo toàn vốn năm 2023 của Công ty mẹ TKV là 1,03 lần. Vốn Nhà nước trong kỳ được bảo toàn và phát triển.

Tổng số nộp ngân sách của TKV trong năm 2023 là 29.118 tỉ đồng, vượt kế hoạch cả năm (bằng 114,19% kế hoạch năm đặt ra là 25.500 tỉ đồng) và bằng 134,72% so với cùng kỳ năm trước (21.613 tỉ đồng).

"Tập đoàn luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn", đại diện TKV khẳng định.

Lương bình quân tăng, đời sống người lao động được đảm bảo

Về thực hiện chế độ với người lao động, TKV cho biết trong năm 2023, tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 16,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9 % so với kế hoạch đặt ra.

Trong đó, tiền lương bình quân thợ lò đạt 24 triệu đồng/người/tháng (tăng 13,2%), trong đó có trên 9.000 thợ lò có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, chiếm 38% tổng số thợ lò, tăng 30% so với thực hiện năm 2022.

Tập đoàn cũng ban hành và thực hiện các chế độ phúc lợi mang tính đặc thù nhằm chăm lo tốt hơn sức khỏe, đời sống cho người lao động như: khám sức khỏe định kỳ; các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; chế độ ăn ca, ăn định lượng; tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động…

"Có thể nói năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập đoàn tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động toàn ngành được cải thiện rõ rệt. Khả năng tự chủ tài chính tăng lên, tính thanh khoản của toàn hệ thống được duy trì ổn định ở mức cao, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Đây cũng là những điều kiện thuận lợi để TKV thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024", đại diện TKV cho hay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên