05/03/2024 16:00 GMT+7

Doanh thu tháng 2 của TKV đạt 11.433 tỉ đồng

Trong tháng 2-2024, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung chỉ đạo các đơn vị tranh thủ đẩy mạnh sản xuất, phối hợp điều hành sản xuất trước, trong và sau dịp nghỉ Tết. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung chỉ đạo các đơn vị tranh thủ đẩy mạnh sản xuất, phối hợp điều hành sản xuất trước, trong và sau dịp nghỉ Tết

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung chỉ đạo các đơn vị tranh thủ đẩy mạnh sản xuất, phối hợp điều hành sản xuất trước, trong và sau dịp nghỉ Tết

Theo báo cáo của TKV, kết thúc tháng hai, tập đoàn sản xuất 2,55 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 3,62 triệu tấn; đất bóc đạt 10,74 triệu m3; đào lò đạt 15.084 mét. Sản xuất 119 nghìn tấn khoáng sản alumin quy đổi, tiêu thụ alumin đạt 104 nghìn tấn. 

Tinh quặng đồng sản xuất 8.767 tấn, 2.222 tấn đồng tấm; 900 tấn kẽm thỏi; 15.500 tấn phôi thép. Ngoài ra, đã sản xuất và tiêu thụ 726 triệu kwh điện; sản xuất 5.500 tấn thuốc nổ, tiêu thụ: 7.500 tấn. Sản xuất 13.500 tấn amon nitrat, tiêu thụ 13.000 tấn. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành, doanh thu tổng số của tháng 2 đạt 11.433 tỉ đồng.

Như vậy, trong hai tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 24.124 tỉ đồng. Than thương phẩm đạt 8,86 triệu tấn, bằng 125% so với cùng kỳ. Bốc xúc đất đá đạt 21,98 triệu m3 bằng 157,5% so cùng kỳ. Tổng số mét lò đào đạt 39.458 mét bằng 105,6 % so cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 7,74 triệu tấn bằng 107,6% so với cùng kỳ, trong đó cung cấp cho các hộ điện 6,79 triệu tấn than bằng 108% cùng kỳ.

Chỉ tính riêng hai tháng, TKV đã sản xuất 1,506 tỉ kWh điện bằng 106% so cùng kỳ, thực hiện đảm bảo và vượt theo biểu đồ cung cấp than cho điện của Bộ Công thương. Bên cạnh đó, sản xuất alumin quy đổi đạt 242,2 nghìn tấn, tiêu thụ 204,7 nghìn tấn. Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp sản xuất 14.075 tấn bằng 130,6% cùng kỳ...

Theo TKV, những kết quả trên đã giúp tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước 4,4 ngàn tỉ đồng chỉ trong hai tháng đầu năm. Tiền lương toàn TKV 16,8 triệu đồng/người/tháng, bằng 102,5% kế hoạch; trong đó sản xuất than đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng.

Bước vào tháng 3-2024, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chủ yếu. Sản xuất 3,7 triệu tấn than nguyên khai; 15,1 triệu m3 đất bóc; 22,62 ngàn mét lò đào. Nhập khẩu 1,35 triệu tấn than, tiêu thụ: 4,9 triệu tấn, riêng các hộ điện: 4,2 triệu tấn.

Dự kiến, sản phẩm Alumina đạt 109 ngàn tấn, tinh quặng đồng đạt 9.500 tấn, đồng tấm đạt 2.500 tấn, kẽm thỏi đạt 700 tấn, phôi thép đạt19.500 tấn. Mục tiêu sản xuất điện đạt 926 triệu Kwh, thuốc nổ đạt 6.500 tấn, cung ứng 10.000 tấn. Amon nitrat sản xuất 17.000 tấn, tiêu thụ 14.300 tấn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên