Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Kỷ luật nhiều đăng kiểm viên xe cơ giới và tàu thủy

19/07/2017 16:08 GMT+7

TTO - Theo Cục Đăng kiểm VN, 6 tháng đầu năm 2017, cục đã thực hiện 26 đợt kiểm tra chuyên ngành tại 46 trung tâm đăng kiểm, phát hiện sai phạm và đình chỉ 20 đăng kiểm viên tại 18 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy, kỷ luật với hình thức cảnh cáo 1 đơn vị đăng kiểm; hạ bậc lương đối với 1 cá nhân; khiển trách, cảnh cáo và đình chỉ đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa từ 3 đến 12 tháng đối với 6 người.

Phần lớn các đăng kiểm viên vi phạm như gây khó khăn, kéo dài thời gian kiểm định phương tiện, đánh giá phương tiện chưa đúng quy trình, quy định kỹ thuật, bỏ hạng mục kiểm tra…

Theo Cục Đăng kiểm, trong thời gian tới sẽ tăng cường giám sát hoạt động kiểm định của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới qua camera, nâng cấp hệ thống camera để nâng cao chất lượng công tác giám sát; nghiên cứu, hiện đại hóa công tác đăng kiểm và áp dụng các công nghệ mới trong kiểm định xe cơ giới để hạn chế tác động của con người trong công tác đăng kiểm.

Hiện nay trong cả nước có 151 trung tâm và chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới với 302 dây chuyền kiểm định đã được nối mạng thiết bị. Toàn bộ các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đã trang bị hệ thống camera giám sát.

N.ẨN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận