31/10/2023 11:23 GMT+7

Kiểm tra liên quan tiền công đức ở các di tích lịch sử, văn hóa trên toàn quốc

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn các địa phương kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn các địa phương kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn các địa phương kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn - Ảnh: NAM TRẦN

Trong công văn vừa gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ tỉnh Quảng Ninh) ban hành quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. 

Thời kỳ kiểm tra là năm 2023.

Mục đích kiểm tra là tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa.

Thông qua công tác kiểm tra, các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối tượng kiểm tra, theo Bộ Tài chính là các di tích lịch sử - văn hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Nội dung kiểm tra là việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính lưu ý chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về mục đích, đối tượng và nội dung kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Trong đó, nội dung tuyên truyền cần nói rõ là Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội.

Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch.

Khuyến khích chuyển khoản tiền công đứcKhuyến khích chuyển khoản tiền công đức

TTO - Tới đây người dân làm công đức ở các di tích có thể chuyển khoản tiền công đức vào số tài khoản của cơ sở quản lý di tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên