10/04/2024 21:28 GMT+7

Khánh Hòa chỉ đạo sắp xếp, đặt tên xã phường phải tôn trọng ý kiến dân

Tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính. Đặt tên xã, phường mới phải phù hợp, tôn trọng ý kiến của đa số cử tri.

Một khu vực ven biển Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Một khu vực ven biển Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa kết luận chỉ đạo về việc thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 

Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính phải minh bạch, công khai về chính sách, sắp xếp cán bộ, công chức.

Việc đặt tên đơn vị hành chính (tức xã, phường) hình thành sau khi sắp xếp thì lưu ý theo hướng dẫn của trung ương và "phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương và tôn trọng ý kiến của đa số cử tri".

Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường của TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo phải tổ chức lấy ý kiến cử tri. 

Ý kiến cử tri phải tổng hợp gởi HĐND huyện, thị xã, TP và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 20-5-2024.

Đối tượng lấy ý kiến là cử tri ở các xã, phường chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính đã nêu.

Hình thức lấy ý kiến là phát phiếu lấy ý kiến cử tri quy định tại khoản 1 điều 131 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và theo mẫu lấy ý kiến cử tri quy định tại nghị định của Chính phủ.

Trước khi lấy ý kiến, UBND xã, phường phải lập và niêm yết công khai danh sách cử tri theo quy định ít nhất 30 ngày, kể từ ngày niêm yết đến ngày tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri. 

Còn tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính, sáp nhập, thành lập xã, phường mới, đặt tên các đơn vị hành chính phải công khai bằng cách đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của UBND huyện, thị xã, TP và xã, phường, đồng thời niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường và các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Diên Khánh vẫn đề nghị chọn tên xã mới là Diên Khánh vẫn đề nghị chọn tên xã mới là 'Đồng Xuân'

Huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) có 4 xã không đạt các tiêu chuẩn quy định, nhưng huyện đề nghị không thực hiện sắp xếp 3 xã và nhập xã Diên Đồng với xã Diên Xuân để lập xã “Đồng Xuân”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên