Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021

Hỗ trợ 1.000 dự án đổi mới công nghệ

24/12/2016 09:01 GMT+7

TTO - Đây là một trong những mục tiêu cụ thể tại đề án “Tái cơ cấu ngành khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế” vừa được UBND TP.HCM ban hành.

Kiểm nghiệm phát hiện nhanh hormone tăng trưởng được sử dụng để tạo nhiều nạc cho vật nuôi tại Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm, thuộc Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA
Kiểm nghiệm phát hiện nhanh hormone tăng trưởng được sử dụng để tạo nhiều nạc cho vật nuôi tại Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm, thuộc Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA

Đề án nói trên còn đặt mục tiêu đến năm 2020 hình thành danh mục ít nhất 1.000 đơn vị tài sản trí tuệ, có được từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Danh mục này phải đạt yêu cầu được đưa vào quản lý và sẵn sàng chuyển giao.

Nhiều mục tiêu khác cũng được đặt ra, trong đó đáng chú ý tỉ lệ ứng dụng kết quả sau nghiệm thu của đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất, phục vụ nhu cầu xã hội... đạt 60%; hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bình quân từ 36% trở lên. Số doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập đề ra trong mục tiêu của đề án là 300 doanh nghiệp, trong đó có 100 doanh nghiệp khởi nghiệp từ ươm tạo khoa học và công nghệ.

Tại đề án, TP.HCM xác lập quan điểm phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội.

GIÁNG HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận