Hiệu trưởng sẽ chịu sự đánh giá của cấp trên 2 năm/lần

31/08/2018 10:27 GMT+7

TTO - Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông gồm năm tiêu chuẩn, với 18 tiêu chí, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4-9-2018.

Căn cứ vào bộ tiêu chuẩn này, hiệu trưởng tự đánh giá mỗi năm một lần vào cuối năm học. Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm/lần vào cuối các năm học. 

Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên có thể quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá. Các tiêu chuẩn gồm:

"Phẩm chất nghề nghiệp" gồm ba tiêu chí: đạo đức nghề nghiệp; tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường; năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân. Mỗi tiêu chí có ba mức đánh giá theo cấp độ tăng dần: đạt, khá và tốt.

"Quản trị nhà trường" gồm bảy tiêu chí: tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh; quản trị nhân sự nhà trường; quản trị tổ chức, hành chính nhà trường; quản trị tài chính nhà trường; quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường; quản trị chất lượng giáo dục ở nhà trường.

"Xây dựng môi trường giáo dục" gồm ba tiêu chí: xây dựng văn hóa nhà trường; thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường; xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

"Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội" gồm ba tiêu chí: phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh; phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

Tiêu chuẩn 5 gồm hai tiêu chí: sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng CNTT.

Đánh giá cán bộ: ai cũng xuất sắc nhưng đơn vị thì trung bình Đánh giá cán bộ: ai cũng xuất sắc nhưng đơn vị thì trung bình

TTO - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nêu thực tế: nhiều đơn vị có 100% cá nhân hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng tập thể đó lại chỉ hoàn thành ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ.

V.HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận