Thông tin dịch vụ

Herbalife Nutrition: Thương hiệu Dinh dưỡng Uy tín Toàn cầu

22/05/2021 08:00 GMT+7

Herbalife Nutrition là thương hiệu về quản lý cân nặng và sức khỏe, cũng là nhãn hiệu dinh dưỡng bổ sung Protein.

Herbalife Nutrition: Thương hiệu Dinh dưỡng Uy tín Toàn cầu - Ảnh 1.

Nguồn: Euromonitor International Limited; theo định nghĩa sức khoẻ người tiêu dùng đến năm 2021. Quản lý cân nặng và sức khoẻ, kết hợp % RSP theo GBO, năm 2020. Công bố này có hiệu lực cho đến ngày 06/01/2022.

Herbalife Nutrition: Thương hiệu Dinh dưỡng Uy tín Toàn cầu - Ảnh 2.

Nguồn: Euromonitor International Limited; ngành chăm sóc sức khỏe ấn bản 2021; theo định nghĩa thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn và bổ sung protein; thị phần doanh thu bán lẻ toàn cầu trong năm 2020. Công bố này có hiệu lực đến ngày 24/11/2021.

T.D.V
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận