TTO - Những ngày cả thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID này, chính phủ khắp nơi ưu tiên hỗ trợ giải cứu hàng không.
Hàng không - Động lực phát triển kinh tế đất nước - Ảnh 1.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận