Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Hải Dương phải rút quyết định bổ nhiệm lãnh đạo không đúng

19/01/2017 13:22 GMT+7

TTO - Bộ Nội vụ vừa ra thông báo kết luận thanh tra, yêu cầu giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương thu hồi các quyết định không đúng vụ bổ nhiệm 44/46 người là lãnh đạo tại sở này.

Sau khi có phản ảnh của báo chí và chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã quyết định thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở  Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương.

Kết luận thanh tra nêu rõ: “Nhìn chung việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng được Sở  Lao động thương binh và xã hội thực hiện theo quy định.

Đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế; các công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định”.

“Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số thiếu sót, tồn tại như: có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn công chức hành chính;

Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại sở này chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung vào quy quy hoạch và được bổ nhiệm phó trưởng phòng”.

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng phó trưởng phòng, thông báo kết luận thanh tra cho biết: tại thời điểm 15-10-2016, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương có 9 phòng với số lượng phó trưởng phòng là 31 người, trong đó có 6 phòng chuyên môn có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại đề án xác định vị trí việc làm do sở này trình UBND tỉnh là 8 người.

“Trong quá trình thanh tra, giám đốc sở đã quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một phó trưởng phòng chuyển công tác. Đến ngày 18-11-2016 số lượng phó trưởng phòng của sở là 23 người” - thông báo viết.

Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xây dựng, ban hành văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Chỉ đạo giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giảm biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức.

Đồng thời tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại nêu trên.

Bộ Nội vụ yêu cầu giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương rà soát điều kiện, tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng; miễn nhiệm các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn;

Thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng phó trưởng phòng chuyên môn đảm bảo số lượng phù hợp quy định.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận