Thứ 7, ngày 8 tháng 5 năm 2021

Hà Nội giữ nguyên loa huyện, giảm tối đa loa phường

02/04/2017 10:17 GMT+7

TTO - Hà Nội sẽ giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã, giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận, mỗi phường giữ lại từ 5-10 loa tại các vị trí phù hợp.

Thành phố Hà Nội vừa thống nhất chủ trương trước mắt giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã, giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận.

Mỗi phường giữ lại từ 5-10 loa tại các vị trí phù hợp đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết.

Theo kết luận của tập thể UBND thành phố Hà Nội, Sở Thông tin - truyền thông được giao trách nhiệm hoàn thiện kế hoạch nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của đài truyền thanh phường, xã, thị trấn và thí điểm sử dụng thiết bị thông minh phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện theo chủ trương, trước mắt giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã.

Đối với hệ hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận được yêu cầu giảm tối đa, mỗi phường giữ lại từ 5-10 loa tại các vị trí phù hợp đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết của Trung ương và thành phố.

Việc sắp xếp lại vị trí đặt loa, thời gian, thời lượng, nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tránh gần trường học, bệnh viện; các cơ quan ngoại giao; khu người cao tuổi, người nước ngoài sinh sống; khu nhà cao tầng...

Sau 3 tháng báo cáo kết quả UBND Thành phố để đánh giá, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế.

UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Thông tin - truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng quy chế, nội quy hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cấp phường, xã, thị trấn khi thực hiện đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn.

Phối hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội hoàn thiện thiết bị đầu cuối, kết nối 4G thực hiện nội dung tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố theo hình thức xã hội hóa, báo cáo UBND thành phố.

Yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin-truyền thông, đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp lại biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác truyền thanh, đảm bảo phù hợp, hiệu quả khi triển khai thực hiện đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận