Thứ 4, ngày 25 tháng 5 năm 2022

​Hà Nội công bố hoàn thành chương trình xoá mù chữ

16/02/2017 13:23 GMT+7

TTO - UBND TP Hà Nội vừa công bố 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2 theo quy định của Chính phủ.

Theo UBND TP Hà Nội, nghị định của Chính phủ về phổ cập giáo dục xoá mù chữ quy định tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xoá mù chữ mức 3 tiêu chuẩn:

Thứ nhất, đối với cấp xã, có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2; xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.

Thứ hai, đối với cấp huyện, có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Thứ ba, đối với cấp tỉnh, có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Ngoài công bố đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2, UBND TP Hà Nội cũng công nhận 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi.

Đối với công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, UBND TP Hà Nội công nhận 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, đối với cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đảm bảo tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%, đảm bảo tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%.

Đối với cấp huyện, đảm bảo hcó ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đối với cấp tỉnh, có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận