Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021

Hà Nội bắt đầu thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở 13 quận, thị xã

01/07/2021 13:54 GMT+7

TTO - Mô hình chính quyền đô thị có nhiều quy định mới, phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị...

Hà Nội bắt đầu thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở 13 quận, thị xã - Ảnh 1.

Mô hình chính quyền đô thị sẽ có nhiều quy định mới, phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hôm nay 1-7, UBND TP Hà Nội cho biết TP đã chính thức triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội".

Ngoài ra, để triển khai hiệu quả mô hình trên, Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31-12-2019 về thực hiện nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội; ngày 29-3-2021, Chính phủ ban hành nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

Các văn bản trên đã phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị...

Cụ thể, sẽ biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, thị xã và do UBND quận, thị xã quản lý, sử dụng. 

Cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm: chủ tịch phường; phó chủ tịch phường; trưởng công an phường; chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường; các công chức khác: văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hóa - xã hội. UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. 

Chủ tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người.

Đặc biệt, chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật. 12 quận và thị xã Sơn Tây cũng không tổ chức HĐND phường.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, đến thời điểm này, các cấp, ngành, các quận và thị xã Sơn Tây đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch của UBND TP, quyết tâm thực hiện hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Chính quyền đô thị tại TP.HCM phải là nơi lo cho dân, hướng về người dân Chính quyền đô thị tại TP.HCM phải là nơi lo cho dân, hướng về người dân

TTO - Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân, kể cả giải quyết việc làm và an toàn cho người dân, là một bộ máy hướng về người dân, nhanh chóng hơn, kịp thời hơn, thuận lợi hơn.

PHẠM TUẤN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận