Thứ 4, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Giới thiệu ông Nguyễn Hạnh Phúc làm tổng thư ký Quốc hội

24/11/2015 15:20 GMT+7

TTO - Chiều 24-11, phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giới thiệu chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc để Quốc hội bầu làm Tổng thư ký Quốc hội.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là thủ tục để thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi năm 2014), quy định “Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Tổng thư ký Quốc hội có trách nhiệm tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội”.

Cũng theo quy định của luật, tổng thư ký Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tham mưu cho chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

b) Phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao;

c) Là người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

d) Tổ chức các nghiệp vụ thư ký tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội; tập hợp, tổng hợp các ý kiến của đại biểu Quốc hội; ký biên bản kỳ họp, biên bản phiên họp;

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao.

Một trong những mục đích của chức danh này là để phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thực tế lâu nay ông vẫn thực hiện công việc của một tổng thư ký.

Chiều cùng ngày, Quốc hội chính thức bầu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã trình Quốc hội xem xét phê chuẩn thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia với 21 người, các phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân.

Ngày mai 25-11, Quốc hội sẽ bấm nút phê chuẩn danh sách này. 

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận