Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Giao Bộ LĐ-TB&XH soạn thảo các văn bản thi hành

21/12/2014 10:00 GMT+7

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc ban hành danh mục và phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

Theo đó, Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) được giao chủ trì soạn thảo toàn bộ các văn bản này.

Theo danh mục phân công, ngoài sự phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH còn phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ trong quá trình soạn thảo, tùy từng loại văn bản... Các văn bản này phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ tháng 2 đến tháng 5-2015.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp, giao cho Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và phân công cụ thể cơ quan thay mặt Chính phủ chịu trách nhiệm làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo Luật giáo dục nghề nghiệp bao gồm sơ cấp, trung cấp và cao đẳng thống nhất về tên gọi và chương trình đào tạo. Hệ thống này dựa trên sự hợp nhất giữa các trình độ sơ cấp, trung cấp, và CĐ nghề với trung cấp và CĐ chuyên nghiệp.

M.GIẢNG