Gây thiệt hại 26 tỉ chỉ bị tù treo

13/01/2018 01:27 GMT+7

TTO - 5 cán bộ huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) gây thiệt hại cho nhà nước 26 tỉ đồng, bị xử 2 án tù treo nhẹ hều...

Gây thiệt hại 26 tỉ chỉ bị tù treo - Ảnh 1.

5 cán bộ huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) sai phạm nghiêm trọng trong công tác đền bù giải tỏa, gây thiệt hại cho nhà nước 26 tỉ đồng. 

Tuy nhiên Hội đồng xét xử tỉnh chỉ đưa ra 2 án tù treo nhẹ hều: 1 người 3 năm treo, 1 người 2 năm treo. Còn 3 người khác tha bổng. Dư luận cho rằng cứ "phủi bụi" thì làm sao răn đe nổi sai phạm.

Án treo như thể nhát ma

Tuyên xong là thấy cả nhà phởn phơ.


Theo TTC