Được yêu cầu chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp

04/12/2019 09:46 GMT+7

TTO - Đây là một trong nhiều nội dung mới được quy định trong quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT, trung cấp sư phạm, CĐ sư phạm, ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.

Được yêu cầu chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp - Ảnh 1.

Sinh viên trong một buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh: M.K.

Theo đó, người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch; được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; được bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch; được đăng ký khai sinh quá hạn...

Theo quy định trước đây, việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ; căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH và phụ lục văn bằng giáo dục ĐH thực hiện theo quy định của bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp CĐ sư phạm và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Ngôn ngữ ghi trên văn bằng, chứng chỉ là tiếng Việt. Đối với các văn bằng, chứng chỉ có ghi thêm tiếng nước ngoài thì tiếng nước ngoài phải được ghi chính xác và phù hợp với nội dung tiếng Việt; kích cỡ chữ nước ngoài không lớn hơn kích cỡ chữ tiếng Việt.

Cơ sở giáo dục ĐH và cơ sở đào tạo giáo viên được in phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định sau khi báo cáo bằng văn bản với Bộ GD-ĐT. Mẫu phôi chứng chỉ phải gửi báo cáo Bộ GD-ĐT, cơ quan quản lý trực tiếp, công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở giáo dục đóng trụ sở chính.

Phụ lục văn bằng sẽ ghi rõ xếp loại tốt nghiệp của sinh viên Phụ lục văn bằng sẽ ghi rõ xếp loại tốt nghiệp của sinh viên

TTO - Bằng tốt nghiệp đại học không ghi xếp loại, nhưng phụ lục văn bằng có đầy đủ thông tin về kết quả học tập, điểm trung bình, kết quả luận văn, điểm xếp loại tốt nghiệp của sinh viên, theo đại diện Bộ GD-ĐT.

TRẦN HUỲNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận