20/12/2022 15:00 GMT+7

Đưa sản phẩm OCOP Lạc Dương đến tay người dân

PHÒNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH
PHÒNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH

Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng hiện nay là một trong những vựa nông sản, vựa rau lớn nhất cả nước. Những năm qua luôn đi đầu trong công tác áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra những bước chuyển tích cực về tăng năng suất, chất lượng...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận