Thứ 7, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Đến năm 2026, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dự kiến có 101.546 biên chế

23/08/2022 12:37 GMT+7

TTO - Bộ Nội vụ đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính giai đoạn 2022 - 2026 là 242.372 biên chế, trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dự kiến có 101.546 biên chế.

Đến năm 2026, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dự kiến có 101.546 biên chế - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục tại UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: Q.ĐỊNH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về vấn đề biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, biên chế cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, biên chế hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức của các cơ quan trên như số lượng đã được Bộ Chính trị phê duyệt tại quyết định số 72 và 73.

Cụ thể, biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính là 242.372 biên chế. Trong đó, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 101.546 biên chế.

Địa phương (cấp huyện trở lên) là 140.826 biên chế (đã bao gồm 7.035 biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức HĐND thành công chức quận ở TP Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng).

Biên chế của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 biên chế. Biên chế hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương là 686 biên chế.

Đồng thời Bộ Nội vụ đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và hằng năm để bảo đảm đến hết năm 2026 giảm tối thiểu 5% biên chế công chức so với năm 2021.

Trên cơ sở đó quyết định biên chế hằng năm của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng mục tiêu tinh giản biên chế của Bộ Chính trị.

Giao bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố.

Giao biên chế đối với hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương trong tổng số biên chế công chức đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bộ có ý kiến về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương cho cả giai đoạn 2022-2026 và đến hết năm 2026 theo số lượng Bộ Chính trị đã phê duyệt.

Trong đó số này chưa bao gồm 65.980 biên chế giáo viên được bổ sung giai đoạn 2022-2026, do Bộ Chính trị chỉ mới quyết định bổ sung 27.850 biên chế giáo viên đối với từng địa phương trong năm học 2022-2023.

Còn lại 38.130 biên chế giáo viên chưa quyết định cụ thể cho từng địa phương, mà yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung từ năm học 2023-2026 theo thực tế của từng địa phương tại từng thời điểm cho phù hợp....

Cạnh đó, Bộ Nội vụ đề nghị giao bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và hằng năm để bảo đảm đến hết năm 2026 giảm tối thiểu 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Trên cơ sở đó quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước hằng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng mục tiêu tinh giản biên chế của Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị: Bổ sung 65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương giai đoạn 2022 - 2026 Bộ Chính trị: Bổ sung 65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương giai đoạn 2022 - 2026

TTO - Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 (không bao gồm biên chế công an, quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố) đến hết năm 2026 là 2.234.720 biên chế.

THÀNH CHUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận