28/07/2022 14:22 GMT+7

Đề xuất nội dung sửa Luật thủ đô theo hướng tăng phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan đề xuất nội dung sửa đổi Luật thủ đô Hà Nội để làm cơ sở xem xét, bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Đề xuất nội dung sửa Luật thủ đô theo hướng tăng phân cấp, phân quyền cho Hà Nội - Ảnh 1.

Một góc của Hà Nội nhìn từ trên cao - Ảnh: LÊ VIỆT

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo sửa đổi Luật thủ đô và một số luật có liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội.

Trong đó lưu ý đến việc chủ động nguồn thu, nhiệm vụ chi nhằm ưu tiên hơn nữa nguồn lực đầu tư cho phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn thủ đô.

Để thực hiện nội dung này liên quan nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, tổng kết Luật thủ đô và các luật có liên quan, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, tổng kết việc thi hành Luật thủ đô và các luật, nghị quyết liên quan.

Đồng thời đề xuất nội dung sửa đổi Luật thủ đô để làm cơ sở xem xét bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31-12-2023.

Thường trực Ủy ban Pháp luật được giao theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật thủ đô để tham gia ý kiến, giám sát việc thực hiện, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra đề nghị xây dựng dự án luật để bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, cũng như báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội.

Thời hạn trình Quốc hội sẽ theo thời hạn xác định trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm nội dung sửa đổi, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các yêu cầu tại nghị quyết 15 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho thủ đô so với quy định hiện hành.

Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Về nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Hà Nội, đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện nghị quyết, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2022; tổng kết việc thực hiện nghị quyết báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025.

Ủy ban Tài chính ngân sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, báo cáo ý kiến về kết quả sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm đặc thù với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội và nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội, đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện các nghị quyết thí điểm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bảo đảm hoàn thành trong quý 4-2023.

Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, báo cáo ý kiến về kết quả sơ kết việc thực hiện thí điểm các nghị quyết với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Luôn khắc ghi sự hy sinh của các bậc tiền bối Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Luôn khắc ghi sự hy sinh của các bậc tiền bối

TTO - 'Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công mãi mãi khắc ghi trong trái tim mỗi chúng ta' - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói.


THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên