Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới?

27/11/2017 21:47 GMT+7

TTO - Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) được tổ chức từ ngày 10 đến 13-12 tại Thủ đô Hà Nội. Dưới đây là những nội dung tiêu biểu của Đại hội.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 1.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 2.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 3.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 4.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 5.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 6.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 7.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 8.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 9.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 10.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 11.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 12.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, có gì mới? - Ảnh 13.

TTO
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận