Tag: đại biểu Tô Thị Bích Châu

Đại biểu TP.HCM: Sữa ủng hộ trẻ em từ Úc về một tháng chưa lấy ra được, lỗi do ai?

TTO - Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) nêu ví dụ về lô hàng 22.000 lon sữa từ Úc gửi về ủng hộ trẻ em khó khăn nhưng một tháng không lấy ra được để nói rõ bất cập về sự cứng nhắc trong giải quyết thủ tục hành chính giữa bộ, ngành và địa phương.

'Chưa thấy vai trò tư lệnh ngành của bộ trưởng Nông nghiệp'

TTO - Lấy vụ 'cà phê pin' ra làm ví dụ, đại biểu Tô Thị Bích Châu gay gắt truy trách nhiệm bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc bảo vệ uy tín nông sản Việt.