Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Đà Nẵng điều chuyển, xử lý cơ quan có cấp phó vượt quy định

03/07/2017 11:37 GMT+7

TTO - Các sở ban ngành Đà Nẵng sẽ rà soát sắp xếp, điều chuyển các đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định. Với các đơn vị không có quy định cụ thể thì không quá 2 cấp phó mỗi đơn vị.

Sáng 3-7, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành thuộc UBND TP, chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Đồng thời thực hiện rà soát và tiến hành sắp xếp đối với các đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định.

Theo đó, đối với cơ quan hành chính, sẽ rà soát số lượng cấp phó tại các đơn vị thuộc và trực thuộc (chi cục, ban, phòng), thực hiện điều chuyển những nơi dôi dư, đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định.

Đối với các đơn vị không có quy định cụ thể về số lượng cấp phó, thực hiện không quá 2 cấp phó mỗi đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp, giao Sở Nội vụ TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, quận, huyện rà soát phân loại, xác định số lượng cấp phó của từng đơn vị sự nghiệp (trừ ngành giáo dục và đào tạo); tham mưu chủ tịch UBND TP quyết định cụ thể số lượng cấp phó của từng đơn vị để làm căn cứ thực hiện (nhiều nhất cũng không quá 3 cấp phó).

UBND TP giao giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện điều chuyển, xử lý đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có số lượng cấp phó vượt quy định. Hoàn thành báo cáo chủ tịch UBND TP trước ngày 31-12-2017.

ĐOÀN CƯỜNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận