Chủ nhật, ngày 20 tháng 6 năm 2021

Công dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước giải trình

14/03/2014 01:19 GMT+7

TT - Công dân VN, người nước ngoài sinh sống hoặc làm việc tại VN; cơ quan nhà nước; các tổ chức hoạt động hợp pháp tại VN được xác định là những đối tượng có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước giải trình Người dân đã tỏ ra “ông chủ” hơn

Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại dự thảo thông tư “Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao” mới được Thanh tra Chính phủ đưa ra lấy ý kiến.

Theo dự thảo, trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải trình thuộc thẩm quyền, người giải trình phải thực hiện việc giải trình. Trường hợp không đủ điều kiện tiếp nhận thực hiện việc giải trình thì người giải trình phải thông báo cho người yêu cầu giải trình biết và nêu rõ lý do.

M.QUANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận