Có cập nhật thông tin đóng bảo hiểm trên hệ thống điện tử?

12/03/2017 13:12 GMT+7

TTO - Theo quy định, ngày 1-3-2017, nghị định 166/2016 về bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử, gồm bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có hiệu lực thi hành.

Tôi rất mong được tư vấn thêm một số thông tin liên quan đến việc thực hiện nghị định này. Xin hỏi cụ thể như sau:

1. Các dữ liệu thông tin liên quan đến người đóng BHXH và lịch sử đóng BHXH của người đó sẽ do các cơ quan BHXH tự động cập nhật trên hệ thống?

2. Việc yêu cầu chi trả BHTN có cần phải có sổ BHXH (với nhiều tờ rời) nữa không? Nếu không thì người đóng BHXH có phải trực tiếp điền mẫu đơn điện tử để đề nghị chi trả BHTN không?

Hà Thị Hà

- Ông Cao Văn Sang (giám đốc BHXH TP.HCM) trả lời:

- Khoản 11, điều 21, chương III của nghị định 166/2016 có đề cập trách nhiệm của cơ quan BHXH thực hiện cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng BHXH bằng phương tiện điện tử.

Cụ thể, cơ quan BHXH có trách nhiệm cập nhật nội dung thông tin về việc đóng, hưởng BHXH lên cổng thông tin điện tử và cung cấp các nội dung này tuân thủ những quy định của pháp luật về bảo mật và toàn vẹn thông tin.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải dùng phương thức giao dịch điện tử để truy xuất thông tin cần tra cứu.

Hiện nay, BHXH VN còn đang dự thảo quy trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Do quy trình thực hiện chưa ban hành chính thức nên BHXH TP.HCM chưa đủ cơ sở trả lời cụ thể nội dung này.

Tuy nhiên, về cơ bản dự thảo nói trên được xây dựng theo hướng: các tổ chức, cá nhân dùng phương tiện điện tử để giao dịch qua cổng thông tin điện tử của BHXH VN. Trường hợp không gửi được qua cổng thông tin điện tử thì gửi hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Do vậy, khi nào có hướng dẫn cụ thể, BHXH TP sẽ thực hiện và thông báo để các tổ chức và cá nhân sử dụng phương thức giao dịch điện tử.

L.TH.H. thực hiện
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận