Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020

Cho ý kiến lần cuối Luật trưng cầu ý dân

16/10/2015 09:49 GMT+7

TT - Ngày 15-10, cho ý kiến lần cuối về dự án Luật trưng cầu ý dân trước khi trình Quốc hội thông qua...

Ngày 15-10, cho ý kiến lần cuối về dự án Luật trưng cầu ý dân trước khi trình Quốc hội thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí: một cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải có ít nhất ba phần tư cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu, nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành thì được công bố để thi hành.

“Nội dung, vấn đề trưng cầu ý dân là những vấn đề quan trọng của đất nước do Quốc hội quyết định, còn vấn đề đưa ra lấy ý kiến nhân dân có thể là các vấn đề ở mức độ, phạm vi khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực do nhiều cơ quan quyết định” - chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết.

Với dự án Luật về hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Không phải loại hội nào cũng phải xin phép, cũng phải đăng ký. Tôi thấy trong Quốc hội cũng có hội những đại biểu tuổi Tý, rồi người ta có hội đồng hương, đồng ngũ, đồng niên... Tôi là công dân, muốn tham gia hội này hội kia cho vui vẻ là quyền của tôi, miễn không vi phạm pháp luật”.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận