Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021

Cho phép Đà Nẵng chuyển mục đích sử dụng hơn 6.500ha đất

15/09/2013 09:10 GMT+7

TT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành nghị quyết của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm năm kỳ đầu (2011-2015) của TP Đà Nẵng.

Theo đó, Chính phủ đồng ý để Đà Nẵng được phép chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 6.500ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; diện tích đất nông nghiệp năm 2010 là 75.706ha, đến năm 2020 còn 69.989ha; đất đô thị 24.352ha, đến năm 2020 là 25.394ha.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt. Đồng thời, chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

L.K. - L.C. - HỮU KHÁ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận