14/01/2023 15:24 GMT+7

Giao các bộ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù mới cho TP.HCM

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã giao nhiệm vụ cho từng bộ, cơ quan trong việc chủ động phối hợp với TP.HCM để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 liên quan phát triển TP.HCM.

Giao các bộ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù mới cho TP.HCM - Ảnh 1.

Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 liên quan phát triển TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái gửi bộ trưởng một số bộ và chủ tịch UBND TP.HCM về việc xây dựng cơ chế, chính sách của nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 liên quan phát triển TP.HCM.

Trong đó, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan quản lý đầu tư, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực đột phá như đầu tư công, cơ chế huy động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổ chức lựa chọn nhà thầu, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, các chính sách liên quan khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sản xuất bán dẫn, chip, vật liệu mới... 

Bộ Tài chính chủ trì rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính ngân sách như thuế, phí, lệ phí, thu ngân sách, tạo nguồn cải cách tiền lương, tăng tổng mức dư nợ vay, cơ chế tài chính ngân sách đặc thù khi thực hiện chính quyền đô thị...

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê và chuyển nhượng "quyền thuê đất", bồi thường bằng việc giao đất, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, gia hạn sử dụng đất...

Bộ Xây dựng được giao chủ trì rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan quản lý đô thị như điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, thí điểm tách phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, các dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn...

Bộ Nội vụ được giao chủ trì rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, ủy quyền và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thành lập Sở An toàn thực phẩm, các nội dung phân cấp cho HĐND, UBND, phân cấp, phân quyền, ủy quyền, tổ chức bộ máy TP Thủ Đức...

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan quản lý khoa học - công nghệ như chi sử dụng quỹ phát triển khoa học - công nghệ của doanh nghiệp để phục vụ chuyển đổi số.

Quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của thành phố...

Bộ Tư pháp chủ trì rà soát, xây dựng hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến phạm vi hành chính, hướng dẫn TP đánh giá tác động của các cơ chế, chính sách, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng, Chính phủ.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan chủ động hỗ trợ, phối hợp với UBND TP.HCM hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo súc tích, dễ hiểu... đảm bảo tính đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, thể hiện được vai trò, vị trí đầu tàu của TP với cả nước.

Đồng thời tạo cạnh tranh ngang tầm với các trung tâm kinh tế lớn của khu vực và thế giới.

Cạnh đó, UBND TP.HCM cũng được giao chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế... kèm theo đề án, đánh giá tác động đầy đủ và hồ sơ liên quan gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thay thế nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị khóa XI.
Bộ Chính trị ra nghị quyết Bộ Chính trị ra nghị quyết 'đột phá thúc đẩy TP.HCM phát triển'

Theo nghị quyết của Bộ Chính trị, mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao. GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên