Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà

14/08/2021 20:10 GMT+7

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã công bố danh sách và số điện thoại 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà ở TP.

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 1.

Bản thông báo trước nhà có người cách ly y tế tại nhà trên đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo HCDC, khi F0 có triệu chứng chuyển bệnh có thể gọi cấp cứu 115 và tổ phản ứng nhanh tại địa phương.

Trước đó UBND TP.HCM đã có văn bản giao các quận, huyện, thành phố Thủ Đức ban hành quyết định thành lập tổ phản ứng nhanh tại mỗi phường, xã, thị trấn. 

Thành phần mỗi tổ phản ứng nhanh gồm: bác sĩ, điều dưỡng của trạm y tế của phường, xã, thị trấn, các nhân viên y tế là tình nguyện viên, công an, Đoàn thanh niên...

Việc thành lập các tổ phản ứng nhanh ở phường, xã, thị trấn nhằm đảm bảo kịp thời tiếp cận và hỗ trợ chăm sóc khi F0 cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng.

Danh sách 312 tổ phản ứng nhanh tại các quận huyện và TP Thủ Đức:

Quận 1:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 2.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 3.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 4.

Quận 3:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 5.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 6.

Quận 4:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 7.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 8.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 9.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 10.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 11.

Quận 5:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 12.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 13.

Quận 6:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 14.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 15.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 16.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 17.

Quận 7:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 18.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 19.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 20.

Quận 8:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 21.

Quận 10:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 22.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 23.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 24.

Quận 11:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 25.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 26.

Quận 12:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 27.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 28.

Quận Bình Thạnh:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 29.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 30.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 31.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 32.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 33.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 34.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 35.

Quận Tân Phú:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 36.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 37.

Quận Phú Nhuận:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 38.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 39.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 40.

Quận Gò Vấp:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 41.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 42.

Quận Tân Bình:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 43.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 44.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 45.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 46.

Quận Bình Tân:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 47.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 48.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 49.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 50.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 51.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 52.

Huyện Củ Chi:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 53.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 54.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 55.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 56.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 57.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 58.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 59.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 60.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 61.

Huyện Hóc Môn:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 62.


Huyện Bình Chánh:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 63.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 64.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 65.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 66.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 67.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 68.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 69.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 70.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 71.

Huyện Nhà Bè:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 72.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 73.

Huyện Cần Giờ:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 74.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 75.

TP Thủ Đức:

Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 76.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 77.
Cần cứ gọi 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 cách ly tại nhà - Ảnh 78.
TP.HCM thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại nhà từ 16-8 TP.HCM thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại nhà từ 16-8

TTO - Các trường hợp F0 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, được cung cấp thuốc cùng một số sản phẩm nâng cao sức khỏe.

Theo HCDC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận