Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021

Các ý kiến gửi gắm với đại hội

27/01/2021 06:46 GMT+7

TTO - Nhân sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đang diễn ra tại Hà Nội, Tuổi Trẻ ghi nhận một số ý kiến đóng góp, gửi gắm từ các chuyên gia, bạn bè... đến Đại hội.

* Ông SAADI SALAMA (đại sứ Palestine):

Không ai cần phải đeo khẩu trang: một thành công, thắng lợi!

Các ý kiến gửi gắm với đại hội - Ảnh 1.

Đối với tôi, việc được mời tham dự Đại hội Đảng XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. 

Tôi đã lắng nghe báo cáo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thấy rằng báo cáo đã nhấn mạnh về bước đi đưa Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Tôi tin chắc rằng Việt Nam vững chãi trên con đường trở thành đất nước có tiếng nói trên trường quốc tế.

Vì sao tôi nhấn mạnh từ "trải nghiệm"? Bởi vì trong khi gần như cả thế giới đang tăng trưởng âm về kinh tế thì Việt Nam lại là nước hiếm hoi tăng trưởng dương. 

Và đặc biệt hơn, chúng ta nhìn thấy hôm nay tất cả đại biểu, khách mời tại đại hội không có ai đeo khẩu trang cả, không cần phải đeo. Đây là một sự thành công, một thắng lợi trong chiến lược phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng cần phải ghi ơn sự đóng góp đó của Việt Nam.

* Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA (phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam):

Bài học đầu tiên là xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Các ý kiến gửi gắm với đại hội - Ảnh 2.

Lịch sử gần 91 năm của Đảng cũng như lịch sử Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng xác định trong 5 bài học về thành tựu của đất nước, bài học đầu tiên chính là bài học phải giữ vững và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Việc xây dựng, chỉnh đốn phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và kể cả về mặt công tác cán bộ. Trong báo cáo chính trị cũng như báo cáo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã trình bày trước đại hội cho thấy yếu tố bảo vệ, tức là xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng.

Sắp tới, quan điểm đầu tiên và cũng là nhân tố quyết định là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng sẽ tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ phải bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng mà ba trụ cột lớn đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng. 

Tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cụ thể hóa, để nhân dân và đảng viên tiếp tục hiểu rõ, khẳng định rõ hơn về thành tựu đổi mới của đất nước trong thời gian qua.

* Ông DIỆP VĂN SƠN (chuyên gia cải cách hành chính):

Nâng tầm vai trò lãnh đạo của Đảng

Các ý kiến gửi gắm với đại hội - Ảnh 3.

Có hai nhận thức về xây dựng Đảng mà tôi rất tâm đắc trong bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Thứ nhất đó là nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. 

Đây là nhận thức quan trọng trong việc củng cố, xây dựng, nâng tầm năng lực cầm quyền của Đảng đủ để dẫn dắt đất nước trong tình hình mới. Và năng lực cầm quyền cần đồng bộ trong cả hệ thống, chứ không để tình trạng có lúc có nơi còn thiếu năng lực, chưa tương xứng với yêu cầu như trước đây.

Thứ hai là vấn đề kiểm soát quyền lực trong Đảng. Đây là vấn đề rất thấm thía trong nhiệm kỳ lãnh đạo vừa qua. Công cuộc chống tham nhũng của Đảng đã đạt những kết quả. Đó là điều đáng mừng. Nhưng nếu có cơ chế kiểm soát quyền lực tốt hơn thì đã không để những trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sa vào tham nhũng. 

Toàn văn Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII Toàn văn Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII

TTO - Sáng 26-1 tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban chấp hành trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

V.SỰ - T.LONG - A.NHÂN ghi
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận