19/10/2022 19:46 GMT+7

Các cơ quan, đơn vị phải đăng ký sáng kiến đột phá, UBND TP.HCM xét duyệt

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch 3815 về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Nhằm khơi dậy trách nhiệm, tinh thần cống hiến, khát vọng đổi mới, sáng tạo của đội ngũ; đồng thời bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, các sáng kiến đột phá bao gồm những nội dung chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không rõ ràng, còn chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn. 

Theo đó, từ tháng 10-2022, mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất một sáng kiến trình UBND TP xem xét phê duyệt chủ trương nghiên cứu. Từ năm 2023 trở đi, cơ quan, đơn vị đăng ký giải pháp, sáng kiến theo kế hoạch hằng năm hoặc theo chỉ đạo của UBND TP.

UBND TP cũng có chính sách khen thưởng và xem xét đề bạt, đưa vào quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với những sáng kiến thành công. TP.HCM sẽ xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND TP đề ra cơ chế để bảo vệ cán bộ. Cụ thể, nếu phát sinh các rủi ro, thiệt hại ngoài dự liệu thì xác định rõ nguyên nhân. Nếu làm đúng chủ trương, động cơ trong sáng, không vụ lợi, đề xuất cấp xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Nếu phát hiện hành vi lợi dụng chính sách để thực hiện hoặc bao che các hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực phải xử lý nghiêm. Tập thể lãnh đạo của cơ quan, đơn vị quyết định triển khai đề án phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với kết quả thực hiện đó. 

3 bước để đội ngũ xây dựng giải pháp, sáng kiến:

Bước 1 - xác định và đăng ký nội dung sáng kiến: Thủ trưởng có trách nhiệm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký. Đồng thời, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tự giác, chủ động đề xuất...

Bước 2 - xác định, xây dựng và tổ chức thực hiện một sáng kiến cụ thể: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề xuất sáng kiến hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ động phân công nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất sáng kiến cho công chức, viên chức...

Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm; báo cáo đề xuất với trung ương thể chế hóa bổ sung quy định đối với những sáng kiến thực hiện thành công. Đồng thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng với quy mô, hiệu quả, sức ảnh hưởng của sáng kiến.

Bước 3 - triển khai thực hiện: Nghiên cứu xây dựng nền tảng hoặc phần mềm chung triển khai các sáng kiến, giải pháp áp dụng rộng rãi trên địa bàn TP.

Nên chăng có nghị quyết để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung Nên chăng có nghị quyết để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

TTO - Nhiều cán bộ cho rằng nên thể chế hóa những vấn đề của kết luận 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Bởi cán bộ đột phá nhưng nếu xảy ra sai sót vẫn bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận