Tag: bảo vệ cán bộ

Chính thức có quy định bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, miễn trừ trách nhiệm khi 'động cơ trong sáng'

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành nghị định của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Vì sao đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm?

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết đang tham mưu theo hướng Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Làm sao tạo môi trường để cán bộ trẻ dám làm, dám chịu trách nhiệm?

Diễn đàn chiều 19-5 tại quận Phú Nhuận (TP.HCM) cùng chia sẻ câu chuyện làm sao tạo môi trường để cán bộ trẻ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cơ chế nào bảo vệ người dám nghĩ, dám làm?

Các chuyên gia, đại biểu Quốc hội cho rằng cần xác định rõ ranh giới của việc năng động, sáng tạo và vi phạm. Bên cạnh đó, có cơ chế để người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm cũng như bảo vệ người dám nghĩ, dám làm.

Thay thế cán bộ, công chức không dám làm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Thủ tướng yêu cầu cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu. Tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đề xuất chế tài lãnh đạo cơ quan bảo thủ, không dám thực hiện ý tưởng sáng tạo, đột phá

Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý kiến dự thảo với ba nghị định về tinh giản biên chế; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách.

Cán bộ dám nghĩ, dám làm: Ai bảo vệ?

Bộ Nội vụ vừa hoàn thành dự thảo nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Dự thảo mới nhất về cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Bộ Nội vụ đã gửi sở nội vụ các địa phương dự thảo lần hai nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM đã xin trung ương áp dụng trước một số cơ chế bảo vệ cán bộ

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết nhiều lần đề xuất trung ương thể chế hóa kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. TP cũng đã xin Ban Tổ chức Trung ương thí điểm áp dụng trước một số cơ chế bảo vệ cán bộ.

Vẫn còn 46 tỉnh để xảy ra sách nhiễu, 22 địa phương có cán bộ gợi ý ‘bôi trơn’

Thủ tướng băn khoăn về việc vẫn có 46 tỉnh để xảy ra tình trạng sách nhiễu, 22 địa phương có tình trạng cán bộ, công chức gợi ý nộp thêm tiền "bôi trơn"…