Thứ 6, ngày 2 tháng 12 năm 2022

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị tăng thêm số lượng cán bộ tại xã, phường, thị trấn của TP.HCM

26/09/2022 11:33 GMT+7

TTO - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành của pháp luật thì TP.HCM thực hiện số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị tăng thêm số lượng cán bộ tại xã, phường, thị trấn của TP.HCM - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: PHẠM THẮNG

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản trả lời một số ý kiến của cử tri TP.HCM gửi tới sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Theo đó, nhiều cử tri của TP.HCM cho rằng nghị định số 34 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn là chưa phù hợp với TP.HCM.

Do đó cử tri kiến nghị trình Chính phủ điều chỉnh quy định theo hướng tăng thêm về số lượng cán bộ công tác tại phường, xã, thị trấn thuộc TP.HCM để giúp cho các phường, xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý và tiếp tục có chế độ phụ cấp công vụ với những người này.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay bộ đang tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cử tri (trong đó có cử tri TP.HCM) để trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện thể chế về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đồng thời xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung 3 nghị định của Chính phủ về tổ chức mô hình chính quyền đô thị, trong đó có nghị định số 33 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa 14 năm 2020 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM cho phù hợp.

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành của pháp luật, bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị TP.HCM thực hiện số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại nghị định số 34, nghị định 33.

Cạnh đó thực hiện theo thông tư số 13 năm 2019 của bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng trả lời câu hỏi về việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được cử tri TP.HCM nêu ra.

Theo Bộ trưởng Trà, hiện bộ đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cử tri, trong đó có cử tri TP.HCM để trình cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp khi thực hiện chế độ tiền lương mới theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới nêu trên, bộ đề nghị TP.HCM thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định hiện hành nghị định 92 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Đồng thời thực hiện theo thông tư của bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp khắc phục việc cán bộ, công chức nghỉ việc hàng loạt Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp khắc phục việc cán bộ, công chức nghỉ việc hàng loạt

TTO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc cần đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ.

THÀNH CHUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận