21/09/2022 16:02 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp khắc phục việc cán bộ, công chức nghỉ việc hàng loạt

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc cần đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp khắc phục việc cán bộ, công chức nghỉ việc hàng loạt - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: PHẠM THẮNG

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức

Văn bản nêu rõ trong bối cảnh kinh tế - xã hội khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, đời sống, điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng.

Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên thời gian qua còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị quan tâm, nghiên cứu triển khai, thực hiện một số giải pháp.

Cụ thể Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Đồng thời cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tham mưu, hoàn thiện các quy định về xã hội hóa, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước... làm cơ sở để phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý có các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Ngoài ra Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh đến việc đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ.

Cùng với đó khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi.

Đồng thời có cơ chế, chính sách thỏa đáng, làm cơ sở định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công

Văn bản của Bộ Nội vụ nhấn mạnh đến việc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo tư tưởng yên tâm làm việc trong khu vực nhà nước.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Bên cạnh đó Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời đề xuất giải pháp tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ sẽ chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Cạnh đó sẽ tham mưu, đề xuất chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ và cơ quan chức năng hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Cơ cấu mới Bộ Nội vụ: Cắt giảm 2 vụ, sáp nhập 1 trường đại học Cơ cấu mới Bộ Nội vụ: Cắt giảm 2 vụ, sáp nhập 1 trường đại học

TTO - Theo cơ cấu mới được Chính phủ quy định, Bộ Nội vụ có 20 đơn vị. Trong đó có 11 vụ, giảm 2 vụ so với cơ cấu cũ là Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp.

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên