Tag: Cán bộ công chức nghỉ việc

Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong 30 tháng, bước đầu xác định nguyên nhân

TTO - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho hay theo báo cáo của 28 cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành, từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022 có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp khắc phục việc cán bộ, công chức nghỉ việc hàng loạt

TTO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc cần đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ.