31/08/2023 11:02 GMT+7

Bộ Tài chính không đồng tình việc Bộ Công Thương quy định trách nhiệm cùng rà soát giá bán lẻ điện

Bộ Tài chính vừa tham gia góp ý kiến về dự thảo quyết định thay thế quyết định 24 của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Bộ Tài chính góp ý về thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ các bộ ngành trong thực hiện cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân - Ảnh: Q.ĐỊNH

Bộ Tài chính góp ý về thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ các bộ ngành trong thực hiện cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân - Ảnh: Q.ĐỊNH

Điểm đáng chú ý là bộ này nêu rõ quan điểm về việc xác định rõ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trong thực hiện cơ chế điều chỉnh giá.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho rằng theo quy định của Luật Giá hiện hành, các bộ ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn sẽ có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá trong lĩnh vực được pháp luật quy định. Trong khi tại Luật Điện lực nêu rõ Bộ Công Thương có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động điện lực.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về giá điện

Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì, xây dựng khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện trình Thủ tướng quyết định, hướng dẫn phương pháp lập khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện và giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, phí điều độ vận hành hệ thống và phí điều hành giao dịch thị trường điện.

Như vậy, Bộ Tài chính cho rằng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện, trong đó có giá điện.

“Đề nghị Bộ Công Thương rà soát hoàn thiện lại dự thảo quyết định để tăng cường vai trò chủ trì trong công tác quản lý nhà nước với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực phạm vi chuyên ngành” - Bộ Tài chính nêu rõ và khẳng định sẽ là cơ quan phối hợp trong những trường hợp có biến động bất thường hoặc có tác động lớn đến kinh tế vĩ mô.

Trên cơ sở đó, trong cơ chế điều chỉnh giá điện, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương “không quy định trách nhiệm phối hợp rà soát” khi điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Cụ thể, ở mức tăng từ 3-5% thuộc thẩm quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bộ này đề nghị không quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát với báo cáo giảm giá, báo cáo tăng giá từ 3-5% của EVN.

Đồng thời, bộ cũng đề nghị Bộ Công Thương không quy định trách nhiệm phối hợp rà soát của Bộ Tài chính trong trường hợp điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ 5% đến dưới 10%. 

Với biên độ tăng này, Bộ Công Thương cần chủ động rà soát và có ý kiến với phương án giá bán lẻ điện bình quân do EVN trình.

Bộ Tài chính chỉ tham gia đóng góp ý kiến 

Với trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 10% trở lên so với giá hiện hành hoặc ngoài khung giá, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính đề nghị quy định theo hướng Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát phương án giá và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan.

Với các nguyên tắc như trên, bộ đề nghị không quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc xem xét, kiểm tra các báo cáo, tính toán của EVN

Đồng thời, Bộ Tài chính bày tỏ thêm là dự thảo không nên quy định chi tiết các nội dung mang tính chất chuyên môn như tham gia họp, báo cáo, chủ động có ý kiến gửi cơ quan chủ trì về phương án giá bán lẻ điện bình quân hằng năm.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính nhắc lại rằng do Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì quản lý chuyên ngành về mặt hàng điện, Bộ Tài chính chỉ có ý kiến tham gia trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương về kết quả rà soát phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Giá điện lần điều chỉnh tới sẽ gánh thêm các khoản lỗ?Giá điện lần điều chỉnh tới sẽ gánh thêm các khoản lỗ?

Giá bán lẻ điện được phép tính thêm các khoản lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm chênh lệch tỉ giá trong thực hiện hợp đồng mua bán điện, lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh và các chi phí khác chưa được tính vào giá điện...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên