Thứ 2, ngày 8 tháng 8 năm 2022

Ban hành khung năng lực ngoại ngữ VN

05/02/2014 04:57 GMT+7

TT - Khung năng lực ngoại ngữ VN vừa được Bộ GD-ĐT xây dựng và ban hành gồm sáu bậc, được phát triển trên cơ sở khung tham chiếu chung châu Âu, một số khung trình độ tiếng Anh của các nước và kết hợp với điều kiện thực tế dạy, học, sử dụng ngoại ngữ ở VN.

Khung năng lực ngoại ngữ VN được chia làm ba cấp (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) và sáu bậc (từ bậc 1 đến bậc 6, tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong khung tham chiếu chung châu Âu).

Theo Bộ GD-ĐT, khung năng lực ngoại ngữ VN sẽ được dùng làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây cũng là căn cứ để lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, các tài liệu dạy học ngoại ngữ khác và xây dựng tiêu chí trong kiểm tra, thi và đánh giá ở từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo... Đặc biệt, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra bảng tự đánh giá giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và có thể tự đánh giá năng lực ngoại ngữ của mình.

NGỌC HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận