Thứ 7, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Ai trốn giỏi nhất?

03/10/2019 09:31 GMT+7

TTO - Ông Ai Chịu Trách Nhiệm được trao giải đầu tiên. Ông bảo, cứ trốn an nhiên...

Ai trốn giỏi nhất? - Ảnh 1.

Làng tổ chức trò chơi trốn tìm, quyết định ai trốn kỹ nhất, khó bị tìm thấy nhất sẽ được trao giải thưởng to. Rất đông người tham gia trốn để cả làng đi tìm. Kết quả là những người tham gia có trốn xó xỉnh nào thì dân làng cũng tìm ra, duy chỉ có ba người làng tìm mãi không ra.

Nhưng rốt cuộc cũng tìm ra người đầu tiên: ông Ai Chịu Trách Nhiệm. Làng trao giải đầu tiên cho ông, hỏi ông sao trốn được kỹ vậy, ông nói: Cứ trốn an nhiên, cứ nghĩ như người ta đang tìm ai đó chứ không phải tìm mình, như không có chuyện gì xảy ra.

Người còn lại thứ hai khó tìm hơn nữa, nhưng rồi cũng bị tìm thấy: ông Xin Nhận Trách Nhiệm. Làng trao giải to hơn cho ông. Hỏi ông sao giờ mới bị tìm thấy, ông đáp: Bí đường rồi, còn chỗ nào trốn được nữa đâu!

Ông cuối cùng thì cả làng tìm mãi không được, bó tay nên làng kêu gọi ông ta tự ra để trao giải nhất. Không thấy ông ta ra, làng trao giải nhất vắng mặt và tiếp tục đi tìm ông. Ông tên là Nhận Rồi Sao Nữa.

Ông Nhận Rồi Sao Nữa biệt tăm luôn từ đó...

Quan mặt gian Quan mặt gian

TTO - Này ông, sao ông quan tham mới bị bắt thấy mặt gian gian. Ông có thấy vậy không?

BÚT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận