Ai đẻ nhiều?

06/10/2017 05:47 GMT+7
Tranh: NHỐP

TTO - Gà trống hỏi gà mái:

- Sao em cứ cục ta cục tác toáng lên thế?

- Thì em vừa ấp xong mẻ trứng cho ra đời một lúc 10 chú gà con còn gì.

- Ăn thua gì, nghe nói có vị giáo sư cùng một lúc được phân công hướng dẫn 44 học viên cao học, nghiên cứu sinh lận. Năng suất ấp như thế mà họ còn chả thèm cục ta cục tác nữa là…


Lão Phích (Hà Nội)