Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Mở mắt mà coi

03/10/2017 10:24 GMT+7

TTO - Mở mắt mà coi lắm bất công

Mở mắt mà coi - Ảnh 1.

Mở mắt mà coi lắm bất công

Cát trôi, đất lở khắp bờ sông

Các quan mồm miệng như xáng cạp

Uốn lưỡi vài câu, dự án xong!

Mở mắt mà coi sự nhân danh

Ăn hoa hồng, ngụy biện loanh quanh

Bác sĩ kê toa như "ác mẫu"

Thuốc giả làm sao bệnh tật lành?

Mở mắt mà coi thói hỏa mù

BOT lập trạm tận thu

Dại gì thu phí nơi đường tránh

Đường tránh còn lâu mới hốt xu!

Mở mắt mà coi thuế má tăng

Không riêng gì giá điện, giá xăng

Các quan tài chánh tung sáng kiến

Vét sạch nhân dân tận đáy quần.

Mở mắt mà coi lắm chuyện hài

Nhà giàu biệt phủ trốn trong mây

Nhà nghèo rách túi ngay trong hẻm

Vừa khóc oa oa đã kéo cày!

BÙI CHÍ VINH