Đá cầu, đá bóng... đá thúng, đá thau

05/10/2017 10:21 GMT+7

TTO - Xin đề xuất môn thi đấu mới cho Seagames: "Đá thúng, đá thau"

Người đá văng thúng rau, thau cá của bà con là trưởng công an xã Người đá văng thúng rau, thau cá của bà con là trưởng công an xã Trưởng công an xã đá văng thau cá nói Trưởng công an xã đá văng thau cá nói 'làm theo nhiệm vụ' Trưởng công an xã đá văng thau cá: Trưởng công an xã đá văng thau cá: 'Tôi chưa lường trước sự việc'
DAD