Thứ 5, ngày 8 tháng 12 năm 2022

68.000 doanh nghiệp mới, 54.000 doanh nghiệp giải thể

26/09/2015 08:02 GMT+7

TT - Trong tháng 9-2015 cả nước có 7.042 doanh nghiệp thành lập mới, tuy nhiên có tới 10.111 doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động.

Bộ Kế hoạch - đầu tư vừa công bố tình hình thành lập, giải thể doanh nghiệp. Kết quả, trong tháng 9-2015 cả nước có 7.042 doanh nghiệp thành lập mới, tuy nhiên có tới 10.111 doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động. 

Tính chung chín tháng đầu năm, cả nước có trên 68.000 doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp phải giải thể, dừng hoạt động là trên 54.000.

Bộ Kế hoạch - đầu tư cho biết với số doanh nghiệp thành lập mới như trên, đã có trên 1,02 triệu tỉ đồng được đăng ký đổ vào nền kinh tế để sản xuất kinh doanh, trong đó có trên 608.000 tỉ là vốn các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh đăng ký đầu tư thêm.

Có một điểm đáng mừng nữa là theo Bộ Kế hoạch - đầu tư, tính chung cả chín tháng đầu năm, doanh nghiệp thành lập mới đã tăng ở tất cả các ngành so với năm 2014.

C.V.KìNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận