Tag: xuất khẩu vào Trung Quốc

Mở "Gian hàng Quốc gia Việt Nam' trực tuyến, rộng cửa xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc

TTO - "Gian hàng Quốc gia Việt Nam" là không gian hàng hóa Việt đầu tiên trên sàn thương mại điện tử quốc tế, sẽ giúp doanh nghiệp Việt rộng cửa hơn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc qua kênh trực tuyến.