Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022

Vụ lợi, không trung thực sẽ bị cảnh cáo

02/08/2011 09:34 GMT+7

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định cụ thể về áp dụng Luật cán bộ, công chức với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty TNHH nhà nước một thành viên và người được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Theo đó, chủ tịch, các ủy viên hội đồng thành viên, tổng - phó tổng giám đốc, ban kiểm soát và người đại diện vốn nhà nước... sẽ bị khiển trách nếu vi phạm các hành vi: gây mất đoàn kết trong cơ quan; lợi dụng chức vụ dùng vốn, tài sản doanh nghiệp để thu lợi riêng; quyết định vượt thẩm quyền gây thiệt hại cho doanh nghiệp và Nhà nước; sử dụng tài sản công trái pháp luật; vi phạm quy định về tiết kiệm, chống tham nhũng, bình đẳng giới...

Người quản lý và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ bị cảnh cáo nếu: sử dụng tài liệu cơ quan để vụ lợi; để mất vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp; quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không trả được nợ; không đảm bảo được tiền lương cho công nhân theo quy định; vi phạm ở mức nghiêm trọng quy định về tiết kiệm, chống tham nhũng, bình đẳng giới...

Đặc biệt, hành vi báo cáo không trung thực tình hình tài chính doanh nghiệp từ hai lần trở lên hoặc một lần nhưng nghiêm trọng cũng nằm trong loạt hành vi bị cảnh cáo.

Việc cách chức sẽ được thực hiện với người quản lý, đại diện vốn nhà nước có hành vi: dùng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm; để doanh nghiệp lỗ hai năm liên tiếp hoặc có một năm hòa vốn giữa hai năm lỗ không được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; để doanh nghiệp lâm vào tình cảnh phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản; vi phạm ở mức rất nghiêm trọng quy định về tiết kiệm, chống tham nhũng, bình đẳng giới...

C.V.KÌNH - L.C.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận